Budujemy kolejne Centrum B+R

Opublikowano listę firm, które uzyskały dofinansowanie na budowę lub rozwój własnego Centrum B+R

W ramach rozstrzygniętego naboru wniosków do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) wsparcie uzyskało 55 projektów, w tym również jeden naszego Klienta. Uzyskane dofinansowanie przekracza 4,1 mln zł. i pozwoli zrealizować inwestycję dotyczącą budowy i wyposażenia własnego CBR. Serdecznie gratulujemy naszemu Klientowi, a wszystkich zainteresowanych tego typu projektami zapraszamy do współpracy. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się już 28 maja i potrwa do 6 lipca 2018 r.