Alert prawny

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z alertem prawnym przygotowanym przez specjalistów Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, członka BCC.

Alert dotyczy wpływu koronawirusa SARS-Cov-2 na wykonywanie umów oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z uwzględnieniem kontraktów realizowanych w szczególnym reżimie zamówień publicznych. ALERT