BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne”

Przedsiębiorstwa z sektora MSP, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o dotację w kwocie do 6 mln złotych.

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” BGK rozpocznie już 15 lutego. W konkursie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 24 maja 2018 r. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech rundach:

I runda: 15.02-01.03.2018 r.,

II runda: 8.03-05.04.2018 r.,

III runda: 12.04-24.05.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Po każdym etapie BGK będzie oceniać złożone dokumenty, nie czekając na zakończenie całego naboru.

W tym optymistycznym nastroju zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy! Nasze doświadczenie i sukcesy z poprzednich naborów warto wykorzystać. Do zobaczenia.