Aktualności

Nabór wniosków do Poddziałania 1.1.2 RPO WO Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Informujemy, że w dniach 12.11 – 26.11.2014r. przeprowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa opolskiego.
Minimalna kwota dotacji – 20 000 zł
Maksymalna kwota dotacji – 300 000 zł.

Rodzaje wspieranych projektów:
– zakup oraz unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
– zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem. Warto wykorzystać ostatnią szansę na pozyskanie dofinansowania w ramach budżetu na lata 2007-2013.

Zapraszamy!

Zobacz Więcej

Patent Plus IV konkurs

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Nabór wniosków rozpoczął się 6 października 2014 r., a skończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Zobacz Więcej
NewsletterZapisz się na nasz newsletter

... i zawsze bądź na bieżąco z aktualnościami!

Zapisując się na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w celach przesyłania informacji marketingowych przez firmę Zaga s.c.