Dotacje dla firm – nowe nabory wniosków

W ramach RPO WO ogłoszono nabór wniosków do poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych. Kto może aplikować o dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, które planują realizację projektu w jednym z trzech powiatów: nyskim, prudnickim lub głubczyckim. Maksymalna kwota dotacji to 2 mln zł. Wspierane będą przede wszystkim projekty dotyczące inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Termin naboru wniosków: od 3 do 10 listopada 2016r.

Dodatkowo uruchomione zostały kolejne nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach NCBiR. Oprócz trwających naborów do poddziałania 1.1.1 tzw. Szybka ścieżka czy Innomoto, ogłoszone zostały konkursy  w ramach Programów Sektorowych PBSE i IUSER.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.