Fundacja ACTUM z dwoma dotacjami!

Miło nam poinformować, że Fundacja ACTUM otrzymała dofinansowanie na dwa zaplanowane projekty:

  1. Aktywność Twoją Szansą. Fundacja ACTUM i Spółdzielnia Socjalna PARASOL aktywizują społecznie i zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców woj. opolskiego. Proces włączenia społecznego odbędzie się przy użyciu takich narzędzi jak poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i zawodowe, praca socjalna, szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne, wsparcie asystenta os. niepełnosprawnych, wydarzenia integracyjne i włączające o kulturalnym i edukacyjnym charakterze
  2. Inwestycja Fundacji ACTUM w nowoczesne urządzenia do badań i terapiiPrzedmiotem projektu będzie zakup innowacyjnych urządzeń do badań i terapii, które pozwolą zaoferować dwie nowe usługi dla rynku. Projekt jest odpowiedzią na istniejące potrzeby mieszkańców województwa opolskiego oraz samej Fundacji, które dotyczą zwiększenia zasięgu działalności, poszerzenia oferty o innowacyjne usługi oraz zapewnienia źródeł finansowania statutowej działalności, w szczególności realizacji programów profilaktycznych, darmowych badań i usług dla grup marginalizowanych.

Działamy:)!

Zapraszamy do kontaktu – w tym roku czeka nas jeszcze sporo naborów wniosków. Warto startować!