Koleje wyniki konkursu z NCBiR

Lubimy Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, „Szybka ścieżka” MŚP PO IR 2014-2020, jak się okazuje, z wzajemnością.

Pozyskane dofinansowanie dla naszych klientów, planujących projekty badawczo-rozwojowe, w ramach etapów listopad i grudzień 2017 r. wynosi 15 968 126,07 zł, a łączna wartość tych projektów to 29 885 474,13 zł.
Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy naszym klientom, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – nowe nabory wniosków tuż, tuż…