Kolejna dotacja na rozbudowę Centrum B+R

Kolejny, przygotowywany przez naszą firmę projekt do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO IR.

Projekt inwestycyjny naszego Klienta, na kwotę blisko 4 mln zł, dotyczy rozbudowy Centrum Badawczo – Rozwojowego.

Zapraszamy serdecznie Państwa do współpracy i aplikowania o dofinansowanie w kolejnym konkursie do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, trwającym od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r.