Kolejny sukces w ramach Szybkiej ścieżki NCBiR!

Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt przygotowywany przez naszą firmę otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.Spośród 369 wniosków, które wpłynęły w ramach czwartego, lipcowego etapu konkursu, do dofinansowania zostały rekomendowane jedynie 52 projekty, w tym również naszego klienta firmy Atmoterm S.A. To kolejny sukces naszej firmy w ramach konkursów realizowanych przez NCBiR i utrzymanie 100% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania z tego poddziałania.