Nowe nabory wniosków-PARP i NCBiR

Przypominamy o nowych naborach w ramach PO IR, w szczególności Badania na rynek oraz 1.1.1 (Szybka ścieżka).

Badania na rynek – III nabór 2017 ogólny – 5.09.2017 – 28.02.2018 r. (PARP)
Badania na rynek – IV nabór 2017 miasta średnie – 5.09.2017 – 28.02.2018 r. (PARP)
Poddziałanie 1.1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw (MSP i duże) – 2.10.2017 – 29.12.2017 r. (NCBiR)
Działanie 1.2 PBSE (sektor elektroenergetyczny) – 2.10.2017 – 1.12.2017 r. (NCBiR)

Warto wykorzystać nasze doświadczenie. Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi doradcami!