Nowe przedszkole Montessori

„Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle”.

Myśl pedagogiczna Marii Montessori była motywem przewodnim inwestycji przeprowadzonej przez naszego klienta Pro Liberis Silesiae. W wyniku realizacji projektu powstała nowoczesna przestrzeń dla najmłodszych. Obiekty zostały zaprojektowane i wyposażone tak aby wspierać rozwój sensoryczny i kreatywność dzieci.
Projekt zrealizowano w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020.