TIK-owy sukces!

15 naszych klientów otrzymało dofinansowanie na wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w swoich przedsiębiorstwach.

Wśród 38 projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.2.1 Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach znalazło się aż 15 projektów przygotowanych przez naszą firmę. Gratulujemy wszystkim klientom i cieszymy się razem z nimi z przyznanej dotacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania